20018360-4 DLC Railway PB14, Antwerpen-Noord Schijn (Belgium), 22 November 2007, Photo: Bart Luyten