20048653-008 » Rail4Chem MRCE 653-08, Szczecin Gumieńce (Poland), 26 June 2008, Photo: Marcin Budakiewicz