20058725-005 » Freightliner Poland 66005, Czarny Bór (Poland), 4 August 2008, Photo: Marcin Budakiewicz